igoUSA

Tin tức

Podcast

IGO USA Podcast #1 - Câu hỏi phỏng vấn đi Mỹ diện du lịch

Video USA

Phỏng vấn đi du lịch Mỹ chưa bao giờ là dễ dàng. 

Một khách hàng của văn phòng IGOUSA vừa đậu phỏng vấn để lấy VISA us diện du lịch. Trà My cung cấp Video phỏng vấn khách hàng về những vấn đề khách hàng phải dối mặt trong cuộc phỏng vấn.