igoUSA

Tin tức

Podcast

IGOUSA Podcast #2 - Du học sinh - An cư lạc nghiệp

Video USA

Du học sinh Việt Nam ở Hoa Kỳ và An Cư Lạc Nghiệp.

Hôm nay, Trà My ngồi xuống với Ls. Đào để thảo luận những vấn đề cần thiết cho du học sinh Việt Nam sau khi đến Hoa Kỳ. Trà My thảo luận với Ls. Đào về chương trình EB3 cho du học sinh Việt Nam.